Contoh Biantara Bahasa Sunda

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tema : Basa sunda kiwari Ibu oge Bapak guru anu ku simkuring dipihormat, wadia balad 9c anu kusimkuring dipika cinta tur dipika deudeuh. Assalamualaikum wr. Wrb. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka gusti anu maha gofur anu masih ngusik malikkeun awak urang sakujur, solawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka Nabiyana Wanabibana kanjeng Nabi Muhammad saw, oge ka para sohabatna, para tabii- tabiina, sareng mugia dugi ka urang sadaya.

Dina denget ieu simkuring bade cumarita perkawis basa sunda kiwari. Para hadirin sadayana, kiwari mah basa sunda teh tos pacampur atanapi pabaliut sareng basa nusanesna, janten basa sunda teh kirang mernah dina manah urang sadaya. Para hadirin sadayana kiwari mah atuh basa sunda the atos dicampur-campur sareng basa Indonesia, sok aya barudak sakola nyariosna the saperti kieu “tungguion dulu atuh” , “da aku mah apa atu yah” sareng sajabina.

Matak hayu urang sami-sami ngajantenkeun basa sunda sapertos kapungkur deui. Carana kumaha atuh? Tah carana urang kedah nurunkeun ieu basa sunda the ka anak incu urang sadaya. Sareng urang oge kedah nganggo basa sunda dina kahirupan urang sapopoe sangkan basa sunda moal leungit dina manah urang salaku urang sunda asli. Sanes maksadna ulah nganggo basa sunda nusanesna, mung urang kedah ngajagi serta kedah ngabudayakeun ieu harta gede urang sunda nyaeta basa sunda.

Para hadirin sadayana, mugia cumarita ieu manfaat kanggo urang sadaya, kanggo mieling yen basa sunda the penting kanggo urang sadaya sareng urang wajib miara sarta ngajaga basa sunda urang ieu.

Hadirin sadaya bilih aya nu kabentur tuur, kabetrak tarang ku cariosan simkuring, da jalmi mah teu luput tinu kalepatan. Sakali deui hapunten dina sagala rupi kalepatan simkuring. Haturnuhun kana perhatosan sareng waktosna.

Wassalamualaikum wr.wb…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *