Contoh drama bahasa sunda

Dicaritakeun aya hiji imah gedong anu agreng tur ageung. Aya sakeluarga raden, nya eta keluarga ‘Santoso’ anu nembe gaduh pembantu enggal tikampung nu geulis, seksi, tapi udik. Dina carita ieu aya :

1.    Bapak Prof.Drs.Ir.Rd. H Santoso S. Pd (Juragan kurupuk sa Jawa Barat, nu gumasep, cumentil, bageur, tur ramah) Diperankeun ku Adi Santoso.
2.    Neng Ijem (Pembantu anyar Bapak Raden Santoso, nu geulis, seksi, tapi udik). Diperankeun ku Non Rianty.
3.    IbuDrs. H R.Nyimas Santoso S. Pd (Istrina Bapak Raden Santoso, nu galak, judes, pikasebeleun jeung timburuan). Diperankeun  ku Ana Sanmalia.

4.    R.Juliet bella Santoso (Putri cikal bapak Rd.Santoso, nu bageur, geulis, jeung pinter). Diperankeun ku Elsa Putri Andini.
5.    Rd.Romeo Bulle Santoso (Putra cikal bapak Rd.Santoso kembaranna Juliet, nu kasep, bageur, pinter). Diperankeun ku Moh.Ilham
6.    R.Rianty Billa Santoso (putri ka tilu Bpk.Rd.Santoso, pikasebeleun, jail tapi pinter). Diperankeun ku Nurul
7.    Rd.Bambang Billi Pamungkas Santoso (putra bungsu Bpk.Rd.Santoso, oon, polos, tapi jenius dibandingkeun raka nusanesnamah). Diperankeun ku Unang.
8.    Ijah Sarinem (pembantu baheula Bpk.Rd.Santoso, tukang ngadu domba, judes, pikasebeleun). Diperankeun ku Mela.
9.    Untung Bisri (supir Bpk.Rd.Santoso, bageur, oon, tapi tukang ngadu domba da kabogohna si ijah). Diperankeun ku Ahmad.

Enjing-enjing dinten Jumat tabuh satengah 6pan, keluarga Pak raden nuju ngarempel diruang tengah. Torojol si Untung mawa pembantu anyar ti kampung,  geulisna kacida sanajan udik oge. Dibawa ka tengah imah nu kaparengan kabehanana keur ngumpul.
Untung :  “Assalaaamualaikum (Bari nada nyentak)”
Sadayana : “waalaikum salaaaam (nada nyentak deui wae)”
Bpk.Rd.Santoso : “Naaaaa ari maneh Untung, tarik-tarik teuing, nyaho kami keur sarantey teh, ngaganggu pisan, nya isuk keneh ieu teh! (sabari nulak cangkeng bari bolotot)”
Rianty : “Heeh si untung mah gumasep, keur heeh teh kasep hahahhaha” (Seuseurian)
Juliet : “Meni ngararambek ka si untung, karunya hahahhahahah !”
Romeo : “heeh, keur beungeut pikarunyaeun teh. Hahahahhaha”
Kabehanana saleuseurian.
Rd.nyimas : “Heup .. heup.. heup, cikan rek naon jeung aya naon maneh kadieu teh Untung?. Euweuh si ijah mah tuh keur di dapur!”

Untung : “Eeeeh saha atuh nu neangan bebeb ijah, kan bebeb ijah mah tos aya dina hate aa untung, hahahaha . Kieu juragaaan, kan basa dua minggu kapengker  teh Pak raden miwarang milarian pembantu tea, tah ayeuna tos aya, ku untung tos dicandak jalmina” (Surungah-serengeh)
Bpk.raden : “sok atuh seuna kadieu jalmina tung!”
Untung : “sumuhun pak!”
Si untung indit ka luar bari ngageroan pembantuna. Teu lila Untung asup ka tengah imah sabari dituturkeun ku istri nu geulis.
Neng Ijem : “Assalamualaikum (bari seuri ka sakumna keluarga Pak raden)”
Sadayana : “ Waalaikum salaam” (Sabari olohok ningali eta istri tiluhur dugi kahandap)
Romeo : “yakin, moal gagal ieumah (bari seuri)”
Pak Raden : “Masyaalloh, sugan teh di surga  jeung di dongeng wungkul aya bidadari teh, eeeh di dunya ge aya (bari olohok ningali ka pembantu anyar)
R. Nyimas : “Si bapak meni centil eh. Saha jenengan didinya? Timana? Tiasa naon wae didamel teh? (Sabari dulak delek, nulak cangkeng)”
Neng ijem : “Eh ibu, nepangkeun abdi neng ijem, ti daerah rancapanjang Limbangan-Garut. Alhamdulillah neng tiasa sagala bu, ngawitan ti sasapu duga ka herang, ngepel dugi ka menclang, masak sapertos mr.chef, ngalicin dugi ka limit, insyhaallah moal ngacewakeun”
R.Nyimas : “oh, ijem, hah? Ti limbangan? Tebih atuh?. Sae atuh upami multitalenta mah”
Neng ijem : “sumuhun bu tebih, hehe muhun bu”
Sadayana : “Ooooh ijem”
Neng ijem : “muhun, hehe (bari manggut)”
Bambang : “mah, mah, tingali si bapak ningali wae ka neng ijem (bari noelan ka R.Nyimas indungna tea)”
R.Nyimas : “heeh boga bapak meni asanateh cumentil teuing (kukulutus)”
Juliet : “neng ijem kalulusan taun sabaraha SMA?”
Neng ijem : “neng mah kedahna SMA kelas 2, mung teu diteraskeun da pun bapak tos ngantunkeun, ema teu damangan wae, janten weh pegat sakolana (sedih)”
Romeo : “waduh, jeung arurang atu jul (bari ningali ka Juliet)”
Juliet : “heeh nya, asik atuh juli gaduh rerencangan anyar, hehe (bari seuri)”
Rianty : “ihhhhhh hell-ooooo si teteh meni teu ningali, maenya hoyong jadi babaturan jeung jalmi kamseupay iiieow iiieouw iiiieow? Kamseu pisan ih si teteh (bari ngadelek)”

[adsense3]Juliet : “huss, jaga eta lambey !”
R.Nyimas : “untung buru gera panasan mobilna jug!”
Untung : “siap nyonyaaa” (bari ngahormat kaluar)
Bpk Raden : “atos atos atos anakku tersayang, ayeunamah geura arangkat jig sakolana, bilih kabujeung kasiangan, Bambang sayang kade hilap kempis sareng mistingna nya” (bari ngusapan ka si bambang).
Romeo, Juliet, Rianty, Bambang : “muhuuun bapaaak” (sabari salam ka indung jeung bapakna, tuluy marangkat ka sakola).
R.Nyimas : “Ijaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh (bari tarik)”
Ijah : “muhun juragan!” (bari lulumpatan)
R.Nyimas : “anteurkeun si ijem ka kamarna!”
R Nyimas jeung Bapak Juragan angkat ka kamar bari pakaleng-kaleng
Ijah : “muhun juragan (bari kukulutus : euh aing ieu pembantu kos jiga putri di aanteur, ku urang rek dijieun seuna kaluar deui)”

Sore tabuh 2an, ijah ngintip Pak raden dihareupeun kamar ijem (samarukna keur ngobrol pahareup-hareup jeung ijem, padahal Pak Raden keur ngomong sorangan da konci nu ijem teu cocok koncina, sareng da ijem mah nuju ngepel di ruang tamu ).
Pak Raden : “euh si laing, meni teu cocok wae ieu konciteh, aritos kamana atuh konci kamar nu ieu, meni pusing”.
Ijah lumpat ngelenep neangan Bu Nyimas, da rek ngadu tea. Ijah asup ka kamar Nyimas nu keur dangdan.
Ijah : “euh si nyonya dipilarian ku ijah teu aya wae, nyonya, tuh siah si bapak raden nuju ngobrol dikamar ijem sareng si ijemna, ih pikasebeleun (bari sinis)”
R.Nyimas : “Naoooooooooooon? Ah ngawadul maneh mah meureun ijah (bari anteng diwedak) !”.
Ijah : “ih sing enyaan ari nyonya, tapi tadi ieumah”
R.Nyimas : “Ahhhh bohong siah eta geningan TADI”.
Ijah ngaleos bari  kukulutus,
Ijah : “euh aing, si ijem teu dicarekan, kumaha deui nyaaa carana”.
Pak raden ngaliwat ka tengah imah, ningal ijem nu nuju mereskeun korsi. Pak raden nyampeurkeun ka ijem.
Pak raden : “ehh neng ijem, nuju beberes neng?”
Ijem : “ehh juragan, muhun juragan, hehe”
Pak raden : “sok atuh sing rapih beberesna nya, peupeuriheun ku si ijah sok satengah-satengah ari beberes teh (bari noel ka punduk ijem) “
Ijem : “eh eeeeh juragan meni sok kitu, genit ehh (bari noel deui ka pak raden)
Ijah ngintip eta kajadian, bari kukulutus deui wae
Ijah : “euuuh si kehed, pembantu teh sugan mah ka puragan hileud badag, asanateh ararteul, (bari ngaleos ka dapur) ”
Ijem jongjon sasapu ditengah imah. Sanggeus sasapu, ijem hanjat ngala cai keur ngepel, tidinya Ijem langsung ngepel bari nyanyanyian.
Ijem : “Kemana kemana kemana, ku harus mencari kemana, kekasih tercintta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah… euleuh euleuuuh ieu gedong meni mewah kieu, atoh ijem mah sumanget damel didieu mah atuh”
Pak Raden : “Didieu, didieu, didieu.. ahahhaha euleuuh neng ijem nyanyi meni siga si epril lavigne atuh ieumah suantenna (bari noel ka damis neng ijem) “
Ijem : “ehh juragan janten isin ahh juragan (sabari isineun)
Pak Raden : “ihh sok sok ngepelna (Seuri ka ijem)
Ijem : “hehe muhun juragan”
Barudak datang ti sakola, Rianty putri pangais bungsu Pak raden, boga niat jahat keur ijem nu keur jongjon ngepel
Rianty : “ku urangmah jailan siah (bari nyeblokkeun ember ka tukangeun ijem nu keur ngepel)”
Ijem ngepel na beuki mundur, sorodooot gubraaaaggg ijem tiseureudeut labuh, nepi ka tuurna getihan.
Ijem : “innalillahi, (gubragggg) gusti nu aguuung, nyeri (bari ceurik)”
Romeo : “Alaaah ijem kunaon? Naha tiasa geubis? (panik)”.
Juliet : “euuuh atu meo tingali ieu soklin meleber kieu, saha atuh nu nyeblokkeun soklin?” (ambek).
Bambang : “tuh si teh rianty” (bari polos)
Rianty : “ihhh Bambang, repeh nyaho ! (bari ngaharewos jeung nyiwit ka Bambang)
Romeo : “naon rianty nyaneh nu jail teh?”
Bambang : “ciusss bambang mah tadi ningal si teteh  nu nyeblokkeuna woyahh “
Romeo : “Enellan? Miapah? Hahahhaa “
Bambang : “Enellaaaan, mi ayam Bambang mah ahh”
Juliet : “Abimah mi kocok ah”
Hahahhahah saleuseurian
Romeo : “Euuuh naha ieuteh kalahkah saleuseurian kieu, sok lah seriusan heula, ieuteh kusaha sabenerna?”
Rianty geumpeur
Ijem : “atos aa atos, teu nanaon ijem mah (bari ceurik nahan kanyeri)”
Juliet : “sanes  kitu ijem, ieu tuman si rianty meni jail jail teuing, jailna kamalinaan”
Keur parasea kitu, datang Pak Raden jeung Untung
Pak Raden : “Gustiii nua agung, aya naon ieu? Naha eta ijem geubis, alah baraseuh, ulluuuuh ieu tuurna getihan. Kunaon ijem? (bari nulungan ijem nangtung)”
Ijem : “Hen..Henteu juragan teu kunanaon (nahan kanyeri)”
Rianty : “teu kunanaon teu kunanaon sih tapi ulah bari ngaleng ka si bapak we atuh, kos teu nyadar saha jongos saha juragan wae (bari sinis ngadelek)”
Romeo : “Ari Rianty kunaon? Biasa we atuh ngomong teh tong sok baceprot kamana-mendi, keun we bae atuh si bapak mah nulungan, kan ieu ge ulah didinya (bari nyentak) “
Pak Raden : “hah naon? Garagara Rianty (bari bolotot tutunjuk ka rianty) heh ente teh disakolakeun ku Bapak teh ngarah jadi jalma bageur, lain kieu, sing nyopan we atuh enya ge ka pembantu, lain kieu carana ! Kecewa bapak mah !”
Rianty : “Ihhh si bapak mah lain ngabela anakna, kalahkah ngabela si ijem anu kamseupay iiiieouw”
Ijem : “Atos juragan, atos ih teu kenging kitu-kitu teuing!”
Rianty lumpat bari nginghak ceurik. Teu lila Rianty datang deui jeung R.Nyimas.
R.Nyimas : “Heh kunaon ieu Rianty nepi ka ceurik kieu? Saha nu wani nyeungceurikan anak kami?
Rianty : “Tuh mamah, ku si ijem kamseupay iiiieouw (bari ceurik nangkeup ka ema’na)”
R.Nyimas : “Tuhhkan, saprak aya didinya gawe didieu ijem, sagalana jadi amburadul, si bapak ganjen jeung gaya sarareungit wae da ku didinya di goda terus, terus ieu Rianty ceurik ku didinya, kahayang didinya naon ijem?”
Ijem : “Astagfirullohaladzim maksadna naon nya nyebat ijem ka ganjenan sareng ngagoda bpk.Juragan? Raraosan Ijem mah teu kitu da, teras Rianty duka etamah naha bet ngalepatkeun ka ijem? Enya ge ijem pembantu hargaan we atuh, teu kedah kieu kieu teuing (Bari nginghaak ceurik)”.
Pak Raden : “Naon ari mamah saha nu ngagoda Bapak? Tos ijem tong nangis, keun ku bapak rengsekeun masalah ieumah, Ijem calik teukeunging nangis wae”
Suasana tegang tidinya
R.Nyimas : “Bapak kan nu kagoda ku si ijem, pas dinten mimiti Bapak ngobrol duaan di kamar Ijem, terus pas si ijem sasapu patoel-toel, terus bieu bapak ngabelaan ngabentak budak sorangan jang ngabela eta pembantu nu anyar, heran mamah mah ku bapak teh”
Pak Raden : “Naon? Ngobrol dikamar Ijem? Ceuk saha eta? Teu rumasa bapak mah, dituduh kieu the, da teu leres”.
R.Nyimas : “Tong ngabohong, da aya buktina”.
Romeo : “Heup atulah tong ngarocoblak wae, gandeng isin ku tatangga, sok mamah, mamah saur saha si bapak ngobrol duaan dikamar ijem? Kan saur si bapak ge henteu ih!”
R.Nyimas : “Ijaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh kadieu jelaskeun ka si bapak !!!”
Ijah : “Muhun , waktos dinten ka hiji abdi ningal juragan ngobrol sareng ijem duaan di kamar, teras pas ijem nuju sasapu, ijah ningal bapak teh noel ka ijem”
Pak Raden :”Naon  sena eta nyarios, meni saenakna teuing. !!!! Da Bapak mah milarian konci, sanes ngobrol sareng ijem . Terus nu patoel-toel mah, etamah atuh cumin heureuy we, da bapak ka ijem mah nganggap putrid nyalira nyahooooo !!!! Matakna tong sok maen nuduh wae atuh ijaaahhh jug we taroskeun ka ijem na (sabari ambekk)”.
Ijem : “Muhun nyonya, abdi mah teu nyangki ka ijah, naha dugikeun ka kieu ka ijem teh.. leres sadayana cariosan Juragan mah” (bari ceurikk ngelihh)
R.Nyimas : “Ohh kitu, duka atuh dam amah mah saur ijah”
Pak Raden : “naha atuh bet percaya wae ka ijah?sanesna tataros heula mamah teh (bari ngaleng ka R.Nyimas)
Ijah : “euleuh, atuh da ijah mah manawi teh ngobrol, Juragan sareng ijem dikamar teh, Hapunteeeen juragan hapunteeen pisan simabdi culangung ka juragan”
Pak raden : “Tong ka abdi we ih, tuh ka ijem nyarios hapuntenna”
Ijah : “oooh, hapunten nya ijem ijah tos mitnah ka ijem, tapi, ijah mah janji moal kitu-kitu deui, bade bestfriend ayeunamah sareng ijem teh” (Bari nangkeup ka ijem)
Ijem : “oh muhun teh teu sawios-wios da, tos dihapunten ku ijem mah, asal ulah kitu-kitu deui we ka ijem (nangkeup ka ijah) “
R Nyimas : “Ucu sayang, bebih, darlingku riantyku, ukeun hapunten heula jig ka teteh ijem, tos jail”
Rianty : “muhun mah, da Rianty jail kieu teh da saur ijah, tapi ayeunamah tos terang caritana. Muhun atuh teteh ijem hapunten abdi nyaaaa (nangkeup ka ijem) “
Ijem : “muhun neng muhun hapunten teteh oge nya”
Bambang : “Horeeeee Berpelukaaaan”
Kabehanana saleuseurian
Pak Raden : “Tos ayeunamah daramai nya, anak anakku sayang, tong parasea deui nya”
Bambang, Rianty, Romeo, Juliet : “muhun dedi sayang”
Keur suasana damai kitu, torojol Untung Bisri bari mawa kembang
Untung Bisri : “Punteeen gan, aya bebi ijahku sayangku cimit-cimitku teu? Hehehehe” (bari seuri)
Romeo : “euuuhh ari nu kasep, keur suasana kieu teh, aya weeee pikaseurieun the”
Kabehanana saleuseurian
Ijah : “ehh darlingku cimit-cimitku, tuhkan aya lope lope di udara weh ah si akang mah (bari nyampeurkeun ka untung, jeung kembangna dibawa ku ijah)”
Bambang : “Aduuuh meni so’o swete kitu yua alluoh, ciga spongebob jeung patric ieumah”
Rianty : “Euuuuh si Bambang mah meni Kamseupay iiiieouw iiiieouw iiiiieouw”
Juliet : “Hahhahahah dasar si katro wong deso, lain so’o swete bambang ! tapi so sweet hahhahaaa
Jig ah ijah geura bobogohan kadituh gandeng didieu mah”
Sadayana saleuseurian, Hahahahahahahahahhaahahahhaah
THE END

1 comment on “Contoh drama bahasa sunda

  1. Alifia DP

    Judulnya apa ya teh? Saya mau cuplik buat drama. Nuhun sebelumnya bu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *