Contoh drama bahasa sunda

Dicaritakeun aya hiji imah gedong anu agreng tur ageung. Aya sakeluarga raden, nya eta keluarga ‘Santoso’ anu nembe gaduh pembantu enggal tikampung nu geulis, seksi, tapi udik. Dina carita ieu aya :

1.    Bapak Prof.Drs.Ir.Rd. H Santoso S. Pd (Juragan kurupuk sa Jawa Barat, nu gumasep, cumentil, bageur, tur ramah) Diperankeun ku Adi Santoso.
2.    Neng Ijem (Pembantu anyar Bapak Raden Santoso, nu geulis, seksi, tapi udik). Diperankeun ku Non Rianty.
3.    IbuDrs. H R.Nyimas Santoso S. Pd (Istrina Bapak Raden Santoso, nu galak, judes, pikasebeleun jeung timburuan). Diperankeun  ku Ana Sanmalia.

4.    R.Juliet bella Santoso (Putri cikal bapak Rd.Santoso, nu bageur, geulis, jeung pinter). Diperankeun ku Elsa Putri Andini.
5.    Rd.Romeo Bulle Santoso (Putra cikal bapak Rd.Santoso kembaranna Juliet, nu kasep, bageur, pinter). Diperankeun ku Moh.Ilham
6.    R.Rianty Billa Santoso (putri ka tilu Bpk.Rd.Santoso, pikasebeleun, jail tapi pinter). Diperankeun ku Nurul
7.    Rd.Bambang Billi Pamungkas Santoso (putra bungsu Bpk.Rd.Santoso, oon, polos, tapi jenius dibandingkeun raka nusanesnamah). Diperankeun ku Unang.
8.    Ijah Sarinem (pembantu baheula Bpk.Rd.Santoso, tukang ngadu domba, judes, pikasebeleun). Diperankeun ku Mela.
9.    Untung Bisri (supir Bpk.Rd.Santoso, bageur, oon, tapi tukang ngadu domba da kabogohna si ijah). Diperankeun ku Ahmad.

Enjing-enjing dinten Jumat tabuh satengah 6pan, keluarga Pak raden nuju ngarempel diruang tengah. Torojol si Untung mawa pembantu anyar ti kampung,  geulisna kacida sanajan udik oge. Dibawa ka tengah imah nu kaparengan kabehanana keur ngumpul.
Untung :  “Assalaaamualaikum (Bari nada nyentak)”
Sadayana : “waalaikum salaaaam (nada nyentak deui wae)”
Bpk.Rd.Santoso : “Naaaaa ari maneh Untung, tarik-tarik teuing, nyaho kami keur sarantey teh, ngaganggu pisan, nya isuk keneh ieu teh! (sabari nulak cangkeng bari bolotot)”
Rianty : “Heeh si untung mah gumasep, keur heeh teh kasep hahahhaha” (Seuseurian)
Juliet : “Meni ngararambek ka si untung, karunya hahahhahahah !”
Romeo : “heeh, keur beungeut pikarunyaeun teh. Hahahahhaha”
Kabehanana saleuseurian.
Rd.nyimas : “Heup .. heup.. heup, cikan rek naon jeung aya naon maneh kadieu teh Untung?. Euweuh si ijah mah tuh keur di dapur!”

Untung : “Eeeeh saha atuh nu neangan bebeb ijah, kan bebeb ijah mah tos aya dina hate aa untung, hahahaha . Kieu juragaaan, kan basa dua minggu kapengker  teh Pak raden miwarang milarian pembantu tea, tah ayeuna tos aya, ku untung tos dicandak jalmina” (Surungah-serengeh)
Bpk.raden : “sok atuh seuna kadieu jalmina tung!”
Untung : “sumuhun pak!”
Si untung indit ka luar bari ngageroan pembantuna. Teu lila Untung asup ka tengah imah sabari dituturkeun ku istri nu geulis.
Neng Ijem : “Assalamualaikum (bari seuri ka sakumna keluarga Pak raden)”
Sadayana : “ Waalaikum salaam” (Sabari olohok ningali eta istri tiluhur dugi kahandap)
Romeo : “yakin, moal gagal ieumah (bari seuri)”
Pak Raden : “Masyaalloh, sugan teh di surga  jeung di dongeng wungkul aya bidadari teh, eeeh di dunya ge aya (bari olohok ningali ka pembantu anyar)
R. Nyimas : “Si bapak meni centil eh. Saha jenengan didinya? Timana? Tiasa naon wae didamel teh? (Sabari dulak delek, nulak cangkeng)”
Neng ijem : “Eh ibu, nepangkeun abdi neng ijem, ti daerah rancapanjang Limbangan-Garut. Alhamdulillah neng tiasa sagala bu, ngawitan ti sasapu duga ka herang, ngepel dugi ka menclang, masak sapertos mr.chef, ngalicin dugi ka limit, insyhaallah moal ngacewakeun”
R.Nyimas : “oh, ijem, hah? Ti limbangan? Tebih atuh?. Sae atuh upami multitalenta mah”
Neng ijem : “sumuhun bu tebih, hehe muhun bu”
Sadayana : “Ooooh ijem”
Neng ijem : “muhun, hehe (bari manggut)”
Bambang : “mah, mah, tingali si bapak ningali wae ka neng ijem (bari noelan ka R.Nyimas indungna tea)”
R.Nyimas : “heeh boga bapak meni asanateh cumentil teuing (kukulutus)”
Juliet : “neng ijem kalulusan taun sabaraha SMA?”
Neng ijem : “neng mah kedahna SMA kelas 2, mung teu diteraskeun da pun bapak tos ngantunkeun, ema teu damangan wae, janten weh pegat sakolana (sedih)”
Romeo : “waduh, jeung arurang atu jul (bari ningali ka Juliet)”
Juliet : “heeh nya, asik atuh juli gaduh rerencangan anyar, hehe (bari seuri)”
Rianty : “ihhhhhh hell-ooooo si teteh meni teu ningali, maenya hoyong jadi babaturan jeung jalmi kamseupay iiieow iiieouw iiiieow? Kamseu pisan ih si teteh (bari ngadelek)”

 

Loading...

1 comment on “Contoh drama bahasa sunda

  1. Alifia DP

    Judulnya apa ya teh? Saya mau cuplik buat drama. Nuhun sebelumnya bu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *