Rumah mana yang memulai proses pemakzulan?

Rumah mana yang memulai proses pemakzulan?

Rumah mana yang memulai proses pemakzulan?

Konstitusi memberi Dewan Perwakilan Rakyat satu-satunya kekuatan untuk memakzulkan seorang pejabat, dan itu menjadikan Senat satu-satunya pengadilan untuk persidangan pemakzulan.

Ketika seorang presiden menerima tagihan, manakah dari berikut ini yang benar?

Ketika presiden menerima tagihan: dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dalam sepuluh hari RUU itu menjadi undang-undang tanpa tanda tangannya, atau dia bisa menandatanganinya dan itu akan menjadi undang-undang. RUU yang diveto oleh Presiden dapat dikesampingkan oleh tiga perempat mayoritas di kedua majelis Kongres, sehingga menjadi undang-undang.

Apa empat tindakan yang dapat dilakukan Presiden terhadap RUU yang disahkan oleh kedua majelis Kongres?

Dia bisa:

  • Menandatangani dan mengesahkan RUU— RUU itu menjadi undang-undang.
  • Menolak untuk menandatangani, atau memveto, RUU tersebut—RUU tersebut dikirim kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat AS, bersama dengan alasan Presiden untuk memveto.
  • Tidak melakukan apa-apa (veto saku)—jika Kongres sedang berlangsung, RUU itu secara otomatis menjadi undang-undang setelah 10 hari.

Apa yang bisa dilakukan presiden dengan kuis tagihan?

Seorang presiden dapat menyetujui atau memveto semua RUU yang disahkan oleh Kongres. RUU itu pasti telah melewati kedua majelis. Presiden memiliki waktu 10 hari untuk mengambil tindakan atas sebuah RUU. Setelah 10 hari, RUU itu secara otomatis menjadi undang-undang jika Kongres bekerja.

Apa yang bisa dilakukan presiden terhadap RUU?

Presiden dapat menyetujui RUU dan menandatanganinya menjadi undang-undang atau tidak menyetujui (veto) RUU. Jika presiden memilih untuk memveto sebuah undang-undang, dalam banyak kasus Kongres dapat memilih untuk mengesampingkan veto itu dan RUU itu menjadi undang-undang.

Hal apa yang tidak bisa dilakukan presiden?

Konstitusi secara eksplisit memberikan presiden kekuasaan untuk menandatangani atau memveto undang-undang, memerintahkan angkatan bersenjata, meminta pendapat tertulis dari Kabinet mereka, mengadakan atau menunda Kongres, memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan, dan menerima duta besar.

Kapan wakil presiden bisa memberikan suara di kuis Senat?

Persyaratan dalam set ini (55) Konstitusi memberikan Wakil Presiden hanya dua pekerjaan khusus: untuk mengambil alih dalam hal Presiden meninggal atau mengundurkan diri dan untuk memberikan suara tie-breaking di Senat.

Apa yang memutuskan dasi di kuis Senat?

Siapa yang memutuskan dasi dalam pemungutan suara Senat? Wakil presiden memutuskan dasi dalam pemungutan suara Senat.

Related Posts