Jenis-jenis Air Tanah

Air hujan yang menyerap ke dalam tanah merupakan faktor yang mengakibatkan adanya air tanah. Untuk lebih jelasnya mari kita simak uraian berikut yang akan menjelas tentang pengertian dari air tanah dan jenis-jenis air tanah. Selamat menyimak!! Air tanah merupakan air yang terdapat dalam pori-pori tanah atau pada celah-celah batuan. Air tanah terbentuk dari air hujan. …