Pertanyaan: Bagaimana Agama Mempengaruhi Keyakinan dan Amal Kita

Praktik keagamaan mempromosikan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Ibadah agama juga mengarah pada pengurangan insiden kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penyalahgunaan zat, dan kecanduan. Selain itu, pengamalan agama dapat meningkatkan… Read more