Tag: Apa yang dimaksud dengan Berat

Berat adalah sesuatu yang dihasilkan ketika gaya gravitasi bumi menarik suatu benda atau massa