Tag: Apa yang dimaksud dengan Biosintesis asam lemak

Biosintesis asam lemak adalah proses dimana tubuh mengubah asetil-CoA dan malonil-CoA menjadi asam lemak. Proses yang panjang mungkin tergantung pada apakah asam lemak yang terbentuk rantai lurus atau bercabang dan berapa lama itu.