Pemanfaatan Dialisis Kimia dalam Kehidupan

Dialisis atau yang sering dikenal dengan pemisahan koloid adalah salah satu sifat dari koloid yang merupakan cara untuk mengurangi atau melarutkan ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput semi-permeabel. Untuk selaput semi-permeabel ialah suatu alat saring yang digunakan untuk keperluan dialisis koloid dan memiliki daya saring sangat tinggi. Selaput ini hanya menyaring …