Tag «Apa yang dimaksud dengan Dialisis»

Dialisis atau yang sering dikenal dengan pemisahan koloid adalah salah satu sifat dari koloid yang merupakan cara untuk mengurangi atau melarutkan ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput semi-permeabel.

Pemanfaatan Dialisis Kimia dalam Kehidupan

Diperbaharui pada December 8th, 2018 at 11:12 pm Dialisis atau yang sering dikenal dengan pemisahan koloid adalah salah satu sifat dari koloid yang merupakan cara untuk mengurangi atau melarutkan ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput semi-permeabel. Untuk selaput semi-permeabel ialah suatu alat saring yang digunakan untuk keperluan dialisis koloid dan memiliki …