Tag: Apa yang dimaksud dengan pautan

Kecenderungan gen tertentu pada kromosom yang sama untuk diturunkan bersama-sama disebut linkage atau pautan. Pautan hanya terjadi ketika dua gen yang terletak dekat satu sama lain pada kromosom yang sama. Seperti gen yang terletak dekat, yang tidak bergaul secara independen, yang disebut sebagai pautan gen.