Tag: Peta

Contoh Peta khusus

Peta mempunyai fungsi sebagai penunjuk suatu tempat dengan menggunakan beberapa titik koordinat yang pas dan tepat. Hal-hal yang berkaitan dengan peta, seperti, tebal dan tipisnya sebuah garis, warna dan lain… Read more »