Apa fungsi Protozoa?

Protozoa (dari bahasa Latin proto «pertama» dan zoo «hewan») adalah mikroorganisme yang dibentuk oleh sel tunggal dan tidak menghasilkan makanan mereka sendiri, sehingga mereka disebut heterotrof. Istilah “protozoa” secara kolektif… Read more