Tag: Sunda

Pengertian Undagi Bahasa Sunda

“Karet nu dipiara dina pot, henteu gancang jangkung, ku kituna bisa dipiara mangtaun-taun keur mapaesan kamar.” Dina ieu kalimah aya kecap kamar. Kecap kamar teh kaasup istilah arsitektur nu pihartieunana… Read more »