Apa fungsi stomata dan lentisel pada tumbuhan?

JawabApa fungsi stomata dan lentisel pada tumbuhan?
Sridianti Staff asked 3 minggu ago

Apa fungsi stomata dan lentisel pada tumbuhan?

Loading…

1 Answers
Jaja Jamaludin Staff answered 1 minggu ago

Fungsi utama stomata adalah pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Sederhananya tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen yang berguna bagi hewan dan manusia. Selama siang hari karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis terdifusi masuk ke daun lewat stomata

Fungsi lentisel pada tumbuhan adalah sebagai tempat pertukaran gas CO2 dan O2 dan membantu proses tumbuh dan berkembangnya batang.

Loading…