Pengertian Salinitas dan peran bagi organisme

Salinitas adalah kandungan garam terlarut dalam badan air. Dengan kata lain, ungkapan salinitas berlaku untuk merujuk pada kandungan garam di dalam tanah atau di dalam air. Rasa asin dari air… Read more